Hírek

Elérhetőségek

Természeti és épített környezet fejlesztése

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Csele-Borza Völgye Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-16-8.4.1-17 kódszámú, Csele-Borza Völgye Egyesület - Természeti és épített környezet fejlesztése című felhívás alapján Maráza Község Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2018.06.15 13:30:04 időpontban 1936967524 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 1936967524 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 1 917 486 Ft, azaz egymillió- kilencszáztizenhétezer-négyszáznyolcvanhat forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.