Hírek

Elérhetőségek

Előregyártott elemekből kerítés építése

Helyi fejlesztések támogatása

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Csele-Borza Völgye Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-16-8.7.1-21 kódszámú, Csele-Borza Völgye Egyesület - Helyi fejlesztések támogatása című felhívás alapján Maráza Község Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2022.04.21 10:51:47 időpontban 3366660136 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3366660136 iratazonosító számú támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 2 212 359 Ft, azaz kettőmillió-kettőszáztizenkettőezer-háromszázötvenkilenc forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.